Farmacia Lourdes Iglesias Lores, Pontevedra
Calle Sierra, 7, Pontevedra.